Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

За нас

Микрофинансиращата институция „Джобс“ е създадена през 2010 година като част от Групата на ББР. Основната й цел е да улеснява достъпа до финансиране на микро- и малки предприятия, земеделски производители, самонаети лица, занаятчии и др., които развиват или стартират бизнес на територията на страната. Чрез МФИ „Джобс“ създаваме условия за успешно развитие на микро- бизнеса, използвайки ефективни модели и практики в сферата на микрофинансирането.

Основната цел е дългосрочно предоставяне на финансови услуги на микро- и малки предприятия.

По този начин МФИ:

  • подобрява достъпа им до финансови услуги;
  • допринася за създаването и запазването на работни места;
  • намалява тяхната „изключеност” от пазара на финансовите услуги;
  • подпомага целевите си групи да развият своята бизнес идея.

 

Управление

 

съвет на директорите
Панайот Филипов
Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор 
Панайот Филипов е завършил УНСС с магистърска степен по икономика, има и специализация по фондови пазари към Делауеърския университет в България. През 1998 г. е обявен за Брокер №1 на Българската фондова борса с най-голям брой сделки за годината. В банковата сфера влиза през 2001 г., като до 2008 г. заема позиции в СИ Банк, ДЗИ Банк, където е и член на УС, както и в Банка Пиреос България. През 2012 г. поема управленски функции в Общинска банка. През 2014 г. Панайот Филипов е назначен за член на Съвета на директорите на ЗАД „ОЗК – Застраховане“, а през 2017 г. става изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ). През април 2020 г. Панайот Филипов е избран за изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Българската банка за развитие.
Ивана Цанева
Заместник-председател на Съвета на директорите
Ангелина Ангелова
Член на Съвета на директорите