Илия Комитов

Илия Комитов завършва с отличие магистърска степен по специалността Международни Отношения от Юридическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. 

От 2017 г. е професионален член на кралския институт “Royal Institute of Chartered Surveyors” – (RICS е водещият световен професионален орган за квалификации и стандарти в областта на земята, собствеността, инфраструктурата и строителството).

До присъединяването си към СД на ББР Микрофинансиране, Илия Комитов е ръководил „Дирекция управление на придобити активи“ в ПИБ АД, бил е последователно Маркетинг директор на Феър Плей Пропъртис АДСИЦ и Феър Плей Интернешънъл АД, както и Мениджър стратегическо планиране - експанзия в „Кауфланд България ЕООД енд КО КД”. 

Своят професионален път Илия Комитов е започнал в Микро-предприятие, основано от неговото семейство, където ежедневно се среща с проблемите на най-дребните предприемачи в началото на прехода към пазарна икономика в България. 

Владее свободно английски, немски и руски език.

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster