search-icon

Експерт кредитиране

ББР Микрофинансиране ЕАД е част от групата на Българска банка за развитие, като дейността й е насочена към създаване на условия за успешно стартиране и развитие на микро бизнеса на територията на страната чрез дългосрочно предоставяне на финансови услуги на микро- и малки предприятия, земеделски производители, самонаети лица, занаятчии и др.

Допълнителна информация за дейността на МФИ можете да намерите на електронната страница на дружеството: http://www.mfi.bg

Във връзка с попълване на екипа, търсим сериозни и амбициозни кандидати за позицията Кредитен експерт:

 

Основни задължения и отговорности:

 • Отговаря за поддържането и обслужването на разпределената му част от кредитния портфейл на дружеството
 • Събира информация за съществуващи и нови клиенти - фирми, проучва потребностите им от финансиране, представя и предлага подходящите кредитни продукти и услуги на дружеството
 • Обработва искания за отпускане на кредити и необходимите документи към тях като извършва първоначален и последващ кредитен анализ, изготвя предложения за кредитиране до съответните органи в дружеството
 • Създава, води и анализира необходимите статистики за нуждите на Мениджмънта на дружеството
 • Извършва дейности във връзка с отпускане, администриране, управление и мониторинг на кредитите

 

Изисквания към кандидатите:

 • Висше икономическо образование, образователно-квалификационна степен „Магистър”
 • Минимум 3 години професионален опит в банка в областта на фирменото кредитиране
 • Добри комуникативни и продажбени умения
 • Много добри аналитични умения
 • Умение за работа в екип
 • Владеене на английски език е силно препоръчително
 • Висока компютърна грамотност

 

В ББР Микрофинансиране ще имате възможност:

 • Да се развивате в стабилна финансова институция със специфичен профил;
 • Да обогатявате своите знания и компетенции;
 • Да бъдете част от динамичен екип;
 • Да получавате стимулиращо възнаграждение и социални придобивки.

 

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, можете да се свържете с нас на jobs@bdbank.bg, като ни изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключване на конкурса.

 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси