Марияна Петкова

Марияна Петкова е с над 28-годишен международен опит в банковата система. Притежава бакалавърска степен по социално-икономическо планиране от УНСС, където специализира и международен маркетинг. Има изключителна експертиза в областта на счетоводната политика и отчетност, както и в изграждането и развитието на банков софтуер. Заемала е ръководни позиции в счетоводните отдели на Първа инвестиционна банка и Прокредит банк. От 2006 до 2021 г. Марияна Петкова управлява Прокредит Банк. През  2008 г. тя завършва Корпоративната академия за мениджъри към Прокредит Академия във Франкфурт, Германия.


Била е последователно изпълнителен директор и член на УС в българския филиал на банката, и заместник-главен изпълнителен директор и главен изпълнителен директор на Прокредит банк в Румъния. Умело организира дейността по оптимизиране на процесите и структурата на разходите в банката, и контролира процеса по имплементиране на бизнес стратегията и изграждането на стабилна и качествена клиентска база в сегмент „Малки и средни предприятия“.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster