Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Нова програма за финансиране на микро-предприятия

 

БНР, Програма "Хоризонт"

 

Чрез Микрофинансиращата институция „Джобс" компании от всички сектори на икономиката, микро- и стартиращи предприятия, млади предприемачи и самостоятелно заети лица, могат да получат нужните им средства за покупка на активи и оборотни средства до 50 000 лева, като общият ресурс на програмата е 10 милиона лева.

Тези благоприятни условия за българските микро- предприятия и стартъпи са договорени в гаранционното споразумение "EaSi“ между Европейския инвестиционен фонд (EIF) и МФИ „Джобс“ - част от Групата на ББР .

 

Според думите на заместник-директора на Европейския инвестиционен фонд Хуберт Котони ЕИФ има дългогодишна връзка с Българската банка за развитие, тъй като не са много националните насърчителни банки, работещи толкова добре със социални инструменти, каквито Фондът предлага. Чрез програми като "EaSi“ се подобрява достъпът до финансови услуги, което ще има ефект върху създаването на работни места и местното икономическо развитие.

 

„Програмата има социална насоченост и процедурата е много облекчена. Не е задължително да има материално обезпечение, тъй като стартиращите фирми нямат все още добра обезпеченост“, обясни по Програма „Хоризонт“ Надя Донгова, експерт в МФИ „Джобс“. Изисква се подписване на запис на заповед от дружеството и собствениците да влязат като солидарни длъжници. За стартиращи предприятия най-важни са добрият план и жизнеспособната идея, както и прогнозата как ще се погасява кредитът при реализацията му. При действащите фирми се обследва финансовият поток и прогнозата за погасяване на инвестицията.

 

Новата гаранционна програма "EaSi“ е продължение на участието на МФИ „Джобс“ в предишната програма за микрофинансиране на ЕИФ - „Прогрес“ за подкрепа на микро-предприятията със затруднен достъп до финансиране.

Микрофинансиращата институция "Джобс" е част от Групата на Българската банка за развитие. Основната й цел е да улесни достъпа до дългосрочно финансиране на микро- и малкия бизнес, селскостопанските производители, хората на свободна практика, занаятчиите и други, създаващи работни места и продукти с добавена стойност.

Назад
Други