search-icon

30 броя поземлени имота с обща площ от 236 дка в землището на гр. Долна баня, обл. София

ББР АД продава 30 броя поземлени имота за трайно ползване - ниви, пасище, мера, жилищна територия и индивидуално застрояване. Общата им площ е 236 дка. Намират се в землището на гр. Долна баня, общ. Долна баня, обл. София в м.„Айкъна“, м. „Мерата“, м.“Белата вода“, м. “Долнобанско“ и м. „Гроздова“. Една част от тях попадат в границите на „Голф клуб Ибър“, а останалите са разположени около и в близост до игрището.
Имотите представляват земеделски земи и поземлени имоти с променено предназначение за индивидуално или жилищно застрояване. Имотите не се използват и поддържат, в основната си част са равнинни, но с неправилна форма. В района вертикалната планировка не е изградена. Липсват пътища с трайна настилка, не са изградени елементите на локалната инженерна и техническа инфраструктура.

 

Информация можете да получите на адрес:

София 1000, ул. „Дякон Игнатий" №1, тел. за контакт: 02 93 06 347; e-mail: salesbbr@bdbank.bg

Огледи могат да бъдат извършвани след запитване на посочените телефони за контакт.

 

Форма за запитване
За запитвания или повече информация, свързани с актива,
Моля попълнете формуляра.
error-icon
error-icon
error-icon
error-icon
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси