search-icon

19.04.2021 ББР Микрофинансиране получи сертификат от Европейския кодекс на добрите практики за отпускане на микрокредити

Микрофинансиращата институция „Джобс“, която вече е с ново име – „ББР Микрофинансиране“, получи високо признание от Европейския кодекс на добрите практики за отпускане на микрокредити. Дъщерното дружество на Българската банка за развитие беше удостоено със сертификат за съответствие с изискванията на Кодекса, който определя единен набор от стандарти за микрофинансовия сектор в Европа.

Съгласно удостоверението „ББР Микрофинансиране“ е постигнало общата необходима оценка за съответствие с Европейския кодекс на добрите практики за отпускане на микрокредити. Решението е взето от Управляващата група на Кодекса въз основа на препоръката на независимия оценител Microfinanza Rating.

„Бихме искали да благодарим на „ББР Микрофинансиране“ за силната ангажираност за спазване на Кодекса и поддържането на високи етични стандарти за кредитиране в европейския микрофинансов сектор“, пише в сертификата, подписан от Ан Бранч, председател на Управляващата група на Европейския кодекс на добрите практики за отпускане на микрокредити.

Европейският кодекс за добри практики при предоставянето на микрокредити е разработен на базата на признати най-добри практики в сектора. Подписването или одобряването на Кодекса е предварително условие за достъп до финансиране от ЕС за микрофинансиране по Програмата на ЕС за заетост и социални иновации (ИАСИ).

Признанието от европейската институция се случва броени дни, след като дъщерното дружество на ББР се представи под новото си име. Промяната отразява фокуса на „ББР Микрофинансиране“ в подкрепата на микро-бизнеса, както и принадлежността му към Групата на Българската банка за развитие.

„Тази принадлежност ще е още по-видима и съществена през стратегическия период 2021-2023 година, защото подпомагаме активно ББР в ролята, която й отреди държавата, за възстановяване на бизнеса и икономиката от последиците от кризата с пандемията COVID-19“, заяви изпълнителният директор на „ББР Микрофинансиране“ Ивана Цанева.

Дъщерното дружество на ББР вече 11 години създава условия за успешно развитие на микро- и малки предприятия, изключени от пазара на финансови услуги, давайки им възможност и подкрепа да развият своя бизнес и да изградят добра кредитна история - цел, която ежегодно се залага в стратегията за развитие на Групата на ББР.

 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster