ББР Микрофинансиране получи сертификат от Европейския кодекс на добрите практики за отпускане на микрокредити

19.04.2021 ББР Микрофинансиране получи сертификат от Европейския кодекс на добрите практики за отпускане на микрокредити

Микрофинансиращата институция „Джобс“, която вече е с ново име – „ББР Микрофинансиране“, получи високо признание от Европейския кодекс на добрите практики за отпускане на микрокредити. Дъщерното дружество на Българската банка за развитие беше удостоено със сертификат за съответствие с изискванията на Кодекса, който определя единен набор от стандарти за микрофинансовия сектор в Европа.

Съгласно удостоверението „ББР Микрофинансиране“ е постигнало общата необходима оценка за съответствие с Европейския кодекс на добрите практики за отпускане на микрокредити. Решението е взето от Управляващата група на Кодекса въз основа на препоръката на независимия оценител Microfinanza Rating.

„Бихме искали да благодарим на „ББР Микрофинансиране“ за силната ангажираност за спазване на Кодекса и поддържането на високи етични стандарти за кредитиране в европейския микрофинансов сектор“, пише в сертификата, подписан от Ан Бранч, председател на Управляващата група на Европейския кодекс на добрите практики за отпускане на микрокредити.

Европейският кодекс за добри практики при предоставянето на микрокредити е разработен на базата на признати най-добри практики в сектора. Подписването или одобряването на Кодекса е предварително условие за достъп до финансиране от ЕС за микрофинансиране по Програмата на ЕС за заетост и социални иновации (ИАСИ).

Признанието от европейската институция се случва броени дни, след като дъщерното дружество на ББР се представи под новото си име. Промяната отразява фокуса на „ББР Микрофинансиране“ в подкрепата на микро-бизнеса, както и принадлежността му към Групата на Българската банка за развитие.

„Тази принадлежност ще е още по-видима и съществена през стратегическия период 2021-2023 година, защото подпомагаме активно ББР в ролята, която й отреди държавата, за възстановяване на бизнеса и икономиката от последиците от кризата с пандемията COVID-19“, заяви изпълнителният директор на „ББР Микрофинансиране“ Ивана Цанева.

Дъщерното дружество на ББР вече 11 години създава условия за успешно развитие на микро- и малки предприятия, изключени от пазара на финансови услуги, давайки им възможност и подкрепа да развият своя бизнес и да изградят добра кредитна история - цел, която ежегодно се залага в стратегията за развитие на Групата на ББР.

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster