"ББР Микрофинансиране“ ще кредитира социални предприемачи и стартиращи бизнеси

11.10.2021 "ББР Микрофинансиране“ ще кредитира социални предприемачи и стартиращи бизнеси

Нов продукт в портфолиото на Групата на Българската банка за развитие ще подпомага представителите на уязвими групи, които искат да стартират собствен бизнес. Дружеството ще отпуска заеми на фирми и самонаети лица, включително на безработни, младежи и хора с увреждания. Продуктът е насочен в подкрепа и на социални предприятия (т.нар. бизнеси с мисия).

Дъщерното дружество „ББР Микрофинансиране“ сключи гаранционно споразумение за ползване на портфейлна гаранция с таван на загубите за микрофинансиране с „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД (Фондът на фондовете). Ресурсът е по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020" (ОПРЧР), съфинансирана със средства от Европейския социален фонд.

Програмата ще даде възможност на малките и средните предприятия у нас (стартиращи и развиващи своята дейност) да ползват инвестиционен или оборотен кредит до 50 000 евро (97 791 лв.) при облекчени условия и с 25% по-ниски лихвени проценти спрямо стандартните условия, предоставяни от финансовата институция.

Срокът за погасяването му е по-дълъг спрямо подобни продукти на финансовия пазар.

Гаранционният ресурс по програмата на „ББР Микрофинансиране“ е 1 млн. лв., а обемът на кредитите за крайни получатели се очаква да достигне 5 млн. лв.

С подкрепата се цели подобряване на достъпа до финансиране на стартиращи и социални предприятия, както и подпомагане на социалното предприемачество в придобиването на материални и нематериални активи за развитие или разширяване на дейността.

Сред най-важните блага, създавани от тези компании, е социалният капитал – решаване на обществени проблеми, откриване на работни места, като едновременно с това се получава и приход за предприемача. Социалните предприятия разработват и прилагат иновации,  стимулиращи  социалното и икономическото развитие, предлагат нови стоки и публични услуги  и променят стереотипите в пазарната и непазарната среди. Новият продукт на „ББР Микрофинансиране“ е създаден за този специфичен сегмент в икономиката на страната, който обикновено остава извън полезрението на търговските банки и общите мерки и програми.

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster