15.09.2020 Нова тарифа на МФИ ДЖОБС

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 21.09.2020 г. влиза в сила нова ТАРИФА за таксите, комисионите и неустойките на „Микрофинансираща институция ДЖОБС” ЕАД по предоставяне на кредити и финансов лизинг.

Документът е публикуван на сайта в секция „Публична информация“, раздел „Тарифа“.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster