Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Лозя в област Варна

Микрофинансираща институция ДЖОБС продава следните поземлени имоти:

 • Лозе, в м. Лозята, с площ 0,275 кв.м., представляващ имот № 011128 по плана на село Горен Чифлик област Варна;
 • Лозе, в м. Лозята, с площ 1,325 кв.м., представляващ имот № 011127 по плана на село Горен Чифлик, област Варна.

Цена по договаряне.

Възможност за отпускане на кредит за закупуване, закупуване на лизинг или отдаване под аренда.

Назад
Други
 • Поземлен имот в Разград - отдава под наем

  Микрофинансираща институция ДЖОБС отдава под наем поземлен имот, намиращ се в гр. Разград, ул. „Силиврия“ № 6, с площ от 783 кв.м. ведно с построената в него сграда с РЗП от 1188 кв.м. Цена по договаряне. Възможност за отпускане на кредит.

  Виж повече
 • Нива в с. Орешак

  Микрофинансираща институция ДЖОБС продава поземлен имот – нива, в м. Чатма Бою, с площ 6,999 кв.м., представляващ имот № 072001 по плана на село Орешак, област Варна. Цена по договаряне. Възможност за отпускане на кредит за закупуване, закупуване на лизинг или отдаване под аренда.

  Виж повече