Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Нива в с. Орешак

Микрофинансираща институция ДЖОБС продава поземлен имот – нива, в м. Чатма Бою, с площ 6,999 кв.м., представляващ имот № 072001 по плана на село Орешак, област Варна.

Цена по договаряне.

Възможност за отпускане на кредит за закупуване, закупуване на лизинг или отдаване под аренда.

Назад
Други
  • Нива в област Варна

    Микрофинансираща институция ДЖОБС продава поземлен имот - нива в м. Пача гора, с площ 3,599 кв.м., представляващ имот № 088034 по плана на село Пчелник, област Варна. Цена по договаряне. Възможност за отпускане на кредит за закупуване, закупуване на лизинг или отдаване под аренда.

    Виж повече
  • Лозя в област Варна

    Микрофинансираща институция ДЖОБС продава следните поземлени имоти: Лозе, в м. Лозята, с площ 0,275 кв.м., представляващ имот № 011128 по плана на село Горен Чифлик област Варна; Лозе, в м. Лозята, с площ 1,325 кв.м., представляващ имот № 011127 по плана на село Горен Чифлик, област Варна. Цена по договаряне. Възможност за отпускане на кредит за закупуване, закупуване на лизинг или отдаване под аренда.

    Виж повече