Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Кредити

Микрофинансиращата институция ДЖОБС предлага кредити за инвестиции и оборотни средства.

Продуктите са предназначени за микро- и малки предприятия, в това число и стартиращи търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон, кооперации по Закона за кооперациите, занаятчии по Закона за занаятите, самонаети лица и земеделски производители.

Продукти