Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Бизнес кредит за лоялни клиенти

Бизнес кредити с гаранционно покритие по програма COSME

 

Крайни кредитополучатели - Настоящи изрядни клиенти на МФИ "Джобс":

същствуващи микро- и малки предприятия

  • земеделски производители
  • производители на биопродукти

Цел на кредитите – Оборотни средтва

Размер на кредита – от 1 500 Евро до 12 500 Евро (но не повече от 50% от отчетените приходи от продажби през предходната година)

Срок за погасяване – от 12 до 24 месеца

Лихвен % за крайни получатели – 3М Sofibor/ 3M Euribor + от 5,90% до 7,80%, но с максимален годишен лихвен процент в размер на 7,99% годишно

Такса управление - 0,5% на годишна база

Обезпечения - без материали обезпечения

 

Кредит с анюитетна вноска