Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Кредити по програма EaSI

Кредити с гаранционно покритие по програма EaSI


Крайни кредитополучатели - Стартиращи микропредприятия и такива във фаза на развитие, предприятия, наемащи лица в уязвими групи.
Изисквания:
Крайният получател не е в несъстоятелност
При извършването на дейността си спазва националното законодателство и не се занимава с незаконни дейности;
Да няма съществен фокус върху един или няколко забранени/изключени от ЕИФ сектори – търговия с алкохол и алкохолни произведения, производство и търговия с тютюн и тютюневи изделия, други съгласно списък.
*За стартиращи се считат предприятията, които са извършвали дейност по-малко от 12 месеца към датата на кандидатстване за кредит.
Цел на кредитите – оборотни и инвестиционни кредити
Размер на кредита – от 1 500 Евро до 25 000 Евро
Срок за погасяване – до 36 месеца за оборотни средства, до 60 месеца за кредитни линии, до 84 месеца за инвестиционни кредити.
Гратисен период без плащане на главница – до 24 месеца
Лихвен процент за крайни получатели – до 10% годишен лихвен процент.
Такса управление – 0,5% на годишна база
Обезпечения - Запис на заповед, съдлъжничество от собственика на дружеството