Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Лизинг

Микрофинансиращата институция ДЖОБС предлага финансов лизинг на земеделска земя и техника, транспортни средства, индустриално и друго оборудване.

Продуктите са предназначени за микро- и стартиращи предприятия, търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон, кооперации по Закона за кооперациите, занаятчии по Закона за занаятите, земеделски производители, самонаети лица.

Продукти