Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Партньори

 • Българска банка за развитие

  Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД е партньор на Българска банка за развитие АД по Програма Прогрес. Финансирането се осигурява съгласно „Европейския механизъм за микрофинансиране Прогрес“, създаден от Европейския съюз.

  http://www.bbr.bg/
 • Национален гаранционен фонд

  На 12.09.2016 г. Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД подписа с Национален гаранционен фонд Споразумение за издаване на гаранции по кредити за допълване на обезпечението на предприятия одобрени за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони на Република България (2014 – 2020 г.), Програмата за развитие на селските райони на Република България (2007 – 2013 г.), както и предприятия от сектор „Растениевъдство“ и „Животновъдство“.

  Гаранционната схема се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на земеделието и храните.

  На 23.06.2017 г. бе подписано споразумение за гарантиране на портфейл от трансакции по програма COSME. Целта на споразумението е прилагане на гаранционна схема, която да улесни достъпа на МСП до финансиране посредством схема за споделяне на риска. Схемата е приложима към всички финансови продукти на МФИ при спазване условията на програмата и изискванията за допустимост на кандидатите за финансиране.

  Настоящото финансиране е осъществено благодарение на Гаранцията, която е предоставена от COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз и да се осигури нарастването на достъпа до финансиране.

  http://www.ngf.bg/
 • Европейски инвестиционен фонд

  През 2011 г. Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД договори с Европейския инвестиционен фонд, кредитна линия на стойност 6 млн. евро, в подкрепа на микропредприятията със затруднен достъп до финансиране. Финансирането бе осигурено в рамките на Европейски механизъм за микрофинансиране Прогрес.

  Във връзка със сключено на 03.07.2013 г. гаранционно споразумение между МФИ и ЕИФ се улеснява достъпа до финансиране на микропредприятия. Подкрепяният инструмент за микрофинансиране се ползва от гаранция, издадена по Европейски механизъм за микрофинансиране Прогрес, създаден от Евопейския съюз.

  http://www.eif.org/