search-icon

Продукти и услуги

Кредити

Целеви групи

- микро и малки предприятия, включително стартиращи фирми, които са търговци по смисъла на чл. 1 от
Закон за търговията, кооперации по Закона за кооперациите, занаятчии по Закона за занаятите
- земеделски производители
- на свободна практика

* Стартъпите се считат за компании, които са извършвали дейността си за по-малко от 12 месеца към момента на кандидатстване за финансиране.

Виж още ➔

Лизинг

Микрофинансиращата институция ДЖОБС предлага финансов лизинг на земеделска земя и техника, транспортни средства, индустриално и друго оборудване.

Продуктите са предназначени за микро- и стартиращи предприятия, търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон, кооперации по Закона за кооперациите, занаятчии по Закона за занаятите, земеделски производители, самонаети лица.

Виж още ➔

Често задавани въпроси

Виж още ➔

Продажба на активи

Виж още ➔

Често задавани въпроси

Виж още ➔
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster