search-icon

Често задавани въпроси

Каква е валутата на договора за кредит/лизинг?

Договори могат да бъдат сключвани в евро и лева, според нуждите на клиента.
При договор в евро клиентите могат да плащат в лева по фиксирания курс на БНБ.

Виж още ➔

Какъв е размерът на лихвата и как се изчислява тя?

Размерът на лихвата се изчислява в зависимост от оценката на дружеството за риска на проекта. Предлаганите продукти са с променлив лихвен процент, базирани на лихвена база (тримесечен EURIBOR) + лихвена надбавка за риск.

Виж още ➔
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси