search-icon

Какви са предимствата на кредитните продукти на ББР Микрофинансиране?

Кредитите, отпускани от ББР Микрофинансиране са с изгодни лихви и се отпускат в кратки срокове при условия, индивидуално договорени с клиентите.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси