search-icon

Какви видове кредити предоставя ББР Микрофинансиране за фирми?

ББР Микрофинансиране предоставя краткосрочни, средносрочни и дългосрочни кредити, със срокове на погасяване, съответно до една, до три и над три години. Дружеството предлага револвиращи кредити, кредитни линии и лизинг.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси