search-icon

Кредити

Кредити за фирми, засегнати от пандемията Covid 19

ББР Микрофинансиране, част от Групата на Българската банка за развитие, предоставя финансова подкрепа на фирмите, които са засегнати от пандемията COVID-19. 
Ще бъдат отпускани кредити с максимален размер до 48 800 лв. за оборотни средства и кредитни линии. Годишният лихвен процент е до 10%.

Виж още ➔

Кредити с гаранционно покритие по програма EaSI

Кредити за стартиращи микропредприятия и такива във фаза на развитие, предприятия, наемащи лица в уязвими групи

Виж още ➔

Стартъп кредит за инвестиции

Кредит за инвестиции за стартиращ бизнес с гаранционно покритие по програма COSME

Виж още ➔

Стартъп кредит за оборотни средства

Кредит за оборотни средства за стартиращ бизнес с гаранционно покритие по програма COSME

Виж още ➔

Бизнес кредит за инвестиции

Кредит за инвестиции за съществуващ бизнес с гаранционно покритие по програма COSME
Крайни кредитополучатели – съществуващи микро и малки предприятия в т.ч. и земеделски производители вкл. производители на биопродукти.

Виж още ➔

Бизнес кредит за оборотни средства

Кредит за инвестиции за съществуващ бизнес с гаранционно покритие по програма COSME
Предназначен за съществуващи микро и малки предприятия в т.ч. и земеделски производители вкл. производители на биопродукти.

Виж още ➔
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси