search-icon

Кредити

Кредит "Ново начало"

Нова програма за подкрепа на малки, средни, стартиращи и социални предприятия. Тя се изпълнява в партньорство с Фонд мениджър на финансовите инструменти в България и цели насърчаване на предприемачеството сред уязвимите групи. Програмата ще даде възможност на компаниите да ползват кредитен ресурс при облекчени условия и лихви, 25% по-ниски спрямо стандартните за финансовата институция.

Виж още ➔

Кредити за фирми, засегнати от пандемията Covid 19

ББР Микрофинансиране, част от Групата на Българската банка за развитие, предоставя финансова подкрепа на фирмите, които са засегнати от пандемията COVID-19. 
Ще бъдат отпускани кредити с максимален размер до 48 800 лв. за оборотни средства и кредитни линии. Годишният лихвен процент е до 10%.

Виж още ➔

Кредити с гаранционно покритие по програма EaSI

Кредити за стартиращи микропредприятия и такива във фаза на развитие, предприятия, наемащи лица в уязвими групи

Виж още ➔

Стартъп кредит за инвестиции

Кредит за инвестиции за стартиращ бизнес с гаранционно покритие по програма COSME

Виж още ➔

Стартъп кредит за оборотни средства

Кредит за оборотни средства за стартиращ бизнес с гаранционно покритие по програма COSME

Виж още ➔

Бизнес кредит за инвестиции

Кредит за инвестиции за съществуващ бизнес с гаранционно покритие по програма COSME
Крайни кредитополучатели – съществуващи микро и малки предприятия в т.ч. и земеделски производители вкл. производители на биопродукти.

Виж още ➔
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster