search-icon

Кредити

Стартъп кредит за оборотни средства

Кредит за оборотни средства за стартиращ бизнес с гаранционно покритие по програма COSME

Виж още ➔

Стартъп кредит за инвестиции

Кредит за инвестиции за стартиращ бизнес с гаранционно покритие по програма COSME

Виж още ➔

Кредити с гаранционно покритие по програма EaSI

Кредити за стартиращи микропредприятия и такива във фаза на развитие, предприятия, наемащи лица в уязвими групи

Виж още ➔

Кредити за фирми, засегнати от пандемията Covid 19

ББР Микрофинансиране, част от Групата на Българската банка за развитие, предоставя финансова подкрепа на фирмите, които са засегнати от пандемията COVID-19. 
Ще бъдат отпускани кредити с максимален размер до 48 800 лв. за оборотни средства и кредитни линии. Годишният лихвен процент е до 10%.

Виж още ➔
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси