search-icon

Кредити

Бизнес кредит за оборотни средства

Кредит за инвестиции за съществуващ бизнес с гаранционно покритие по програма COSME
Предназначен за съществуващи микро и малки предприятия в т.ч. и земеделски производители вкл. производители на биопродукти.

Виж още ➔

Мостови кредит срещу субсидия

Предназначен за нови и съществуващи клиенти на ББР Микрофинансиране, които отговарят на критериите за кредитиране, земеделски производители – физически лица, регистрирани като земеделски производители, юридически лица, еднолични търговци, кооперации, обработващи земеделска земя (собствена или под аренда)

Виж още ➔

Кредит за инвестиции

Предмет на финансиране – предмет на финансиране при кредит за инвестиции могат да бъдат всякакви дълготрайни активи, използвани за производство, търговия, предоставяне на услуги, земеделие и др. в т.ч. но не само недвижими имоти, машини, оборудване, транспортни средства, селскостопанска техника и инвентар. Не се предоставят кредити за инвестиции за закупуване на вещи и имоти за потребителски нужди и жилищни цели.

Виж още ➔

Кредит за оборотни средства

Предмет на финансиране - предмет на финансиране може да бъде предоставянето на оборотни средства за нуждите на бизнеса на кредитоискателя.

Виж още ➔

Кредитна линия

Предмет на финансиране - предмет на финансиране може да бъде предоставянето на оборотни средства за нуждите на бизнеса на кредитоискателя.

Виж още ➔
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster