search-icon

Бизнес кредит за оборотни средства

Кредит за инвестиции за съществуващ бизнес с гаранционно покритие по програма COSME

Крайни кредитополучатели – съществуващи микро и малки предприятия в т.ч. и земеделски производители вкл. производители на биопродукти.

Цел на кредитите – оборотни средства

Размер на кредита – от 1 500 Евро до 100 000 Евро

Срок за погасяване – от 12 до 24 месеца

Обезпечения - особен залог на ДМА или ипотека на недвижим имот – изискване за обезпеченост до 70%

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster