search-icon

Стартъп кредит за оборотни средства

Кредит за оборотни средства за стартиращ бизнес с гаранционно покритие по програма COSME

Крайни кредитополучатели - стартиращи микро и малки предприятия* в т.ч. и земеделски производители вкл. производители на биопродукти.

*За стартиращи се считат предприятията, които са извършвали дейност по-малко от 12 месеца към датата на кандидатстване за кредит.

Цел на кредитите – оборотни средства

Размер на кредита – от 1 500 Евро до 25 000 Евро

Срок за погасяване – от 12 до 24 месеца

Обезпечения - особен залог на ДМА или ипотека на недвижим имот – изискване за обезпеченост от 0 % до 70%

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster