Продукти

Продукти

Кредити

Кредити

Целеви групи

- микро и малки предприятия, включително стартиращи фирми, които са търговци по смисъла на чл. 1 от
Закон за търговията, кооперации по Закона за кооперациите, занаятчии по Закона за занаятите
- земеделски производители
- на свободна практика

* Стартъпите се считат за компании, които са извършвали дейността си за по-малко от 12 месеца към момента на кандидатстване за финансиране.

Виж още ➔
Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Виж още ➔
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster