Кредити

Кредити

Финансиране на зелена енергия

Финансиране на зелена енергия

Виж още ➔
Кредит за инвестиции

Кредит за инвестиции

Предмет на финансиране – предмет на финансиране при кредит за инвестиции могат да бъдат всякакви дълготрайни активи, използвани за производство, търговия, предоставяне на услуги, земеделие и др. в т.ч. но не само недвижими имоти, машини, оборудване, транспортни средства, селскостопанска техника и инвентар. Не се предоставят кредити за инвестиции за закупуване на вещи и имоти за потребителски нужди и жилищни цели.

Виж още ➔
Кредит за оборотни средства

Кредит за оборотни средства

Предмет на финансиране - предмет на финансиране може да бъде предоставянето на оборотни средства за нуждите на бизнеса на кредитоискателя.

Виж още ➔
Кредитна линия

Кредитна линия

Предмет на финансиране - предмет на финансиране може да бъде предоставянето на оборотни средства за нуждите на бизнеса на кредитоискателя.

Виж още ➔
Искане за кредит

Искане за кредит

Виж още ➔
Искане за кредит - "Ново начало"

Искане за кредит - "Ново начало"

Виж още ➔
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster