Финансиране на зелена енергия

Финансиране на зелена енергия

За микропредприятия

ББР Микрофинансиране ще финансира изграждането на фотоволтаични централи за нуждите на бизнеса в размер до 100 000 лева. Кредитният продукт е в отговор на растящото притеснение на компаниите от стойностите на електроенергията у нас и в Европа, и повишаващото се търсене. Превключването на бизнеса на слънчева енергия е работещо решение в контекста на изчерпващите се невъзобновяеми източници и заложените от ЕС цели за постигане на въглеродна неутралност.

от 20 000 до 100 000 лева

Минимално самоучастие

Срок до 10 години

Гратисен период 6 месеца

Необходими документи

✔ Технически проект
✔ Становище за присъединяване към ЕРП
✔ Разрешително за строеж
✔ Документи по собствеността на имота, върху който ще бъде изградена ФвЕЦ.
✔ Предварителния договор за присъединяване на фотоволтаичната централа към съответното ЕРП
✔ Договор за изкупуване на електроенергия /предварителен/.
✔ Оферта от доставчик /изпълнител по изграждане на фотоволтаичната централа/
✔ Договор за изграждане и поддръжка.

Необходими документи

Зелени политики за намаляване на въглеродния отпечатък

Групата на ББР си поставя като дългосрочна цел подпомагането на зеления преход на българската икономика и увеличаването на дела на екологично чисти енергийни източници, тъй като 25 на сто от парниковите емисии в глобален мащаб идват от производството на електричество. Изграждането на мощности за зелена енергия е част от пакета мерки на Европейската комисия, включени в т.нар. „Зелена сделка“, чиято цел е намаляване на въглеродния отпечатък до 2050 г.

Зелени политики за намаляване на въглеродния отпечатък

Кандидатствайте за кредит

Изпратете запитване за финансиране чрез нашата онлайн форма и наш експерт ще се свърже с вас

apply credit image

Свържете се с нас

Работно време: 9:00 - 17:30

Телефонен номер

02 930 6247

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster