Кредит за оборотни средства

Кредит за оборотни средства

Параметри на кредита за оборотни средства:

Предмет на финансиране - предмет на финансиране може да бъде предоставянето на оборотни средства за нуждите на бизнеса на кредитоискателя.

Максимален размер на финансиране – до 400 000 лв.

Срок за погасяване – от 3 до 72 месеца

Гратисен период – по договаряне, в зависимост от очакваните постъпления за погасяване на кредита

Видове обезпечения – особен залог на движимо имущество (машини и съоръжения, оборудване, транспортни средства, материали и др.), ипотека на недвижим имот, особен залог на вземания, поръчителство от трети платежоспособни лица, запис на заповед, банкови гаранции, залог на търговско предприятие, залог на парични средства, залог на ценни книжа, други допустими обезпечения предвидени в приложимото законодателство.

 

Критерии за предварителен подбор на кандидати за финансиране:

  • Да имат жизнеспособна бизнес идея, чието осъществяване би могло да доведе до разкриване на нови работни места /ако е приложимо/;
  • Да осъществяват дейност в сферата на производството, търговията, услугите и/или земеделието;
  • Да се ползват с добра репутация в средите на местната общественост, както и да бъдат кредитоспособни лица;
  • Да са (пре)регистрирани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията /ако е приложимо/;

Кандидатствайте за кредит

Изпратете запитване за финансиране чрез нашата онлайн форма и наш експерт ще се свърже с вас

apply credit image

Свържете се с нас

Работно време: 9:00 - 17:30

Телефонен номер

02 930 6247

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster