Start Up Business of Creative People Concept - Modern graphic interface showing symbol of entrepreneurship, fund, and project plan to start a new small business

Кредити с гаранционно покритие по програма InvestEU

ББР Микрофинансиране стартира нова кредитна програма с гаранционно покритие по програма InvestEU, насочена към българските микропредприятия. Тя има за цел да насърчи предприемачеството, създаването на нов бизнес и развитието на нови дейности. Финансирането е с облекчени условия като таксите са преференциални, а обезпечението – персонална гаранция.

Инвестиционни и оборотни кредити

От 20000 до 97791 лв.

Срок до 60 месеца за оборотни кредити

Срок до 84 месеца за инвестиционни кредити

Целеви групи

Микро и стартиращи предприятия по смисъла на чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средни предприятия, които са регистрирани и упражняващи дейност в страната и:

✔ Не са в несъстоятелност или производство по несъстоятелност;
✔ Нямат съществен дял (повече от 5%) от дейността си в един или повече Ограничени сектори – производство и търговия с тютюн и алкохол, хазарт, човешко клониране, производство на
оръжие и търговия с него;
✔ Спазват националното законодателство и не се занимава с незаконни дейности.

Ограничени сектори

Кандидатствайте за кредит

Изпратете запитване за финансиране чрез нашата онлайн форма и наш експерт ще се свърже с вас

apply credit image

Свържете се с нас

Работно време: 9:00 - 17:30

Телефонен номер

02 930 6247

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster