calendar

Приключили програми

Кредит "Ново начало"

Кредит "Ново начало"

Нова програма за подкрепа на малки, средни, стартиращи и социални предприятия. Тя се изпълнява в партньорство с Фонд мениджър на финансовите инструменти в България и цели насърчаване на предприемачеството сред уязвимите групи. Програмата ще даде възможност на компаниите да ползват кредитен ресурс при облекчени условия и лихви, 25% по-ниски спрямо стандартните за финансовата институция.

Виж още ➔
Кредити с гаранционно покритие по програма EaSI

Кредити с гаранционно покритие по програма EaSI

Кредити за стартиращи микропредприятия и такива във фаза на развитие, предприятия, наемащи лица в уязвими групи

Виж още ➔
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster