Кредит "Ново начало"

Програмата е приключила

Средствата по финансов инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране" се предоставят благодарение на финансовата подкрепа, осигурена от „Фонд на фондовете" в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 (ОПРЧР) 2014-2020, съфинансирана със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

                    

ББР Микрофинансиране представя нова програма за подкрепа на малки, средни, стартиращи и социални предприятия. Тя се изпълнява в партньорство с Фонд мениджър на финансовите инструменти в България и цели насърчаване на предприемачеството сред уязвимите групи. Програмата ще даде възможност на компаниите да ползват кредитен ресурс при облекчени условия и лихви, 25% по-ниски спрямо стандартните за финансовата институция.

За МСП, стартъп и социални предприятия

Кредити до 50 000 евро

Срок на погасяване до 5 години

5 млн. лева обем на програмата

25% по-ниски лихви

Цели на финансирането

Програмата цели подобряване на достъпа до финансиране на социални предприятия, фирми и самонаети лица, чиито собственици са представители на уязвими групи - безработни, младежи, хора с увреждания (т.нар. бизнеси с мисия).

Чрез нея могат да се придобиват материални активи за развитие или разширяване на дейността на предприятията, както и средства за оборотни разходи и други разходи, свързани със стопанската дейност.

Новият продукт на ББР Микрофинансиране е създаден за този специфичен сегмент в икономиката на страната, който обикновено остава извън полезрението на търговските банки и общите мерки и програми.

За повече информация: +359 2 930 6247

Цели на финансирането

Кандидатствайте за кредит

Изпратете запитване за кредит чрез онлайн формата ни и наш експерт ще се свърже с вас

apply credit image

Свържете се с нас

Работно време: 9:00 - 17:30

Телефонен номер

02 930 6247

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster