search-icon

Стартъп кредит за инвестиции

Кредит за инвестиции за стартиращ бизнес с гаранционно покритие по програма COSME

 

Крайни кредитополучатели - стартиращи микро и малки предприятия* в т.ч. и земеделски производители вкл. производители на биопродукти.

*За стартиращи се считат предприятията, които са извършвали дейност по-малко от 12 месеца към датата на кандидатстване за кредит.

Цел на кредитите – придобиване на дълготрайни активи

Размер на кредита – от 1 500 Евро до 25 000 Евро

Срок за погасяване – от 12 до 84 месеца

Гратисен период – до 12 месеца

Минимално собствено участие – 10%, но по решение на компетентният орган може да не се изисква

Обезпечения - особен залог на ДМА или ипотека на недвижим имот – изискване за обезпеченост от 0 % до 70%

КРЕДИТ С АНЮИТЕТНА ВНОСКА
input-error-icon Това поле е задължително!
input-error-icon Това поле е задължително!
input-error-icon Това поле е задължително!
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster