search-icon

Финансови отчети

Оповестяване на експозиции, предмет на мерки, приложени в отговор на кризата, предизвиката от COVID-19, юни 2021 г.

Информация за кредити и аванси, предмет на законодателни и частни мораториуми.

Виж още ➔

Годишни отчети за 2020 година

Годишен доклад за дейността на "Българска банка за развитие" 2020 г
Доклад на независимите одитори
Годишен индивидуален финансов отчет за 2020 г.

Виж още ➔

Годишни отчети за 2019 година

Годишен индивидуален финансов отчет за 2019 г.
Годишен консолидиран отчет за 2019 г., Доклад за дейността през 2019 г., Доклад на независимите одитори 2019 г.
Годишно оповестяване по Регламент 575

Виж още ➔

Годишни отчети за 2018 година

Годишен индивидуален финансов отчет за 2018 г.
Годишен консолидиран отчет за 2018 г.
Годишно оповестяване по Регламент 575

Виж още ➔

Годишни отчети за 2017 година

Годишен индивидуален финансов отчет за 2017 г.
Годишен консолидиран отчет за 2017 г.
Информация за разпределение на печалбата за 2017 г.
Годишно оповестяване по Регламент 575

Виж още ➔

Годишни отчети за 2016 година

Годишен индивидуален финансов отчет за 2016 г.
Годишен консолидиран отчет за 2016 г.
Информация за разпределение на печалбата за 2016 г.
Годишно оповестяване по Регламент 575

Виж още ➔
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси