search-icon

Европейски инвестиционен фонд

През 2011 г. ББР Микрофинансиране договори с Европейския инвестиционен фонд, кредитна линия на стойност 6 млн. евро, в подкрепа на микропредприятията със затруднен достъп до финансиране. Финансирането бе осигурено в рамките на Европейски механизъм за микрофинансиране Прогрес.

Във връзка със сключено на 03.07.2013 г. гаранционно споразумение между ББР Микрофинансиране и ЕИФ се улеснява достъпа до финансиране на микропредприятия. Подкрепяният инструмент за микрофинансиране се ползва от гаранция, издадена по Европейски механизъм за микрофинансиране Прогрес, създаден от Евопейския съюз.

http://www.eif.org/

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси