search-icon

Кариери

Експерт кредитиране

ББР Микрофинансиране ЕАД е част от групата на Българска банка за развитие, като дейността й е насочена към създаване на условия за успешно стартиране и развитие на микро бизнеса на територията на страната чрез дългосрочно предоставяне на финансови услуги на микро- и малки предприятия, земеделски производители, самонаети лица, занаятчии и др.

Виж още ➔
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster