Минимални и държавни помощи de minimis

                    

 

В изпълнение на поет ангажимент по Гаранционното споразумение с „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД, „ББР Микрофинансиране“ ЕАД ще оповестява актуална информация относно предоставени минимални и държавни помощи de minimis към: 31 март, 30 юни, 30 септември и 31 декември на съответната календарна година. 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster