Business ethics Behavior and manners concept. Businessman pressing button on virtual screen.

Европейски кодекс за добри практики

Кодексът определя единен набор от стандарти за сектора на микрофинансирането в Европа. Той служи като инструмент за саморегулиране и знак за качество на институциите за микрофинансиране, ангажирани с етичния подход.

Повече информация за кодекса и процеса на оценяване може да бъде намерена на уебсайта на Европейската комисия.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster