Партньори

Българска банка за развитие

ББР Микрофинансиране е партньор на Българска банка за развитие ЕАД по Програма Прогрес. Финансирането се осигурява съгласно „Европейския механизъм за микрофинансиране Прогрес“, създаден от Европейския съюз.

www.bdbank.bg

Виж още ➔

Национален гаранционен фонд

На 12.09.2016 г. ББР Микрофинансиране подписа с Национален гаранционен фонд Споразумение за издаване на гаранции по кредити за допълване на обезпечението на предприятия одобрени за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони на Република България (2014 – 2020 г.), Програмата за развитие на селските райони на Република България (2007 – 2013 г.), както и предприятия от сектор „Растениевъдство“ и „Животновъдство“.

www.ngf.bg

Виж още ➔

Европейски инвестиционен фонд

През 2011 г. ББР Микрофинансиране договори с Европейския инвестиционен фонд, кредитна линия на стойност 6 млн. евро, в подкрепа на микропредприятията със затруднен достъп до финансиране. Финансирането бе осигурено в рамките на Европейски механизъм за микрофинансиране Прогрес.
http://www.eif.org/

Виж още ➔

Фонд на Фондовете

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) изпълнява функциите на Фонд на фондовете (ФнФ) – разпределя целево публични средства от европейски програми и национално съфинансиране чрез специализирани схеми за финансиране (финансови инструменти).
www.fmfib.bg

Виж още ➔
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster