Обща информация

Обща информация

ББР Микрофинансиране е създадена през 2011 година като част от Групата на ББР. Основната й цел е да улеснява достъпа до финансиране на микро- и малки предприятия, земеделски производители, самонаети лица, занаятчии и др., които развиват или стартират бизнес на територията на страната.

Чрез ББР Микрофинансиране създаваме условия за успешно развитие на микро- бизнеса, използвайки ефективни модели и практики в сферата на микрофинансирането.

Основната цел е дългосрочно предоставяне на финансови услуги на микро- и малки предприятия.

По този начин ББР Микрофинансиране:

  • подобрява достъпа им до финансови услуги;
  • допринася за създаването и запазването на работни места;
  • намалява тяхната „изключеност” от пазара на финансовите услуги;
  • подпомага целевите си групи да развият своята бизнес идея.
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster