Боян Бянов

Боян Бянов е магистър по Финанси и банково дело от Стопански факултет към СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирал е в University of Oxford и Northwestern University - Kellogg School of Management. Боян е и сертифициран независим оценител на недвижими имоти.

Цялата му кариера е посветена на банковия и финансов сектор. Заема последователно ръководни позиции в кредитирането и обслужването на физически лица и малки и средни предприятия в Първа инвестиционна банка АД и ТБИ Банк в България и в Румъния. От 2017 година е част от водещата немска компания в сектора на финансовите технологии - Рейзин, където в ролята на Регионален директор отговаря за партньорствата на компанията с кредитни институции в Централна и Източна Европа.

От средата на 2021г. е член на Съвета на директорите на ББР Микрофинансиране.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster