Two hand giving heap of coins money with up arrow and percentage symbol for financial banking increase interest rate

11.01.2024 Актуализация на 3-месечен EURIBOR

Съгласно утвърдената методика, която ББР Микрофинансиране прилага, средният годишен лихвен процент по кредити се влияе от пазарния индекс 3-месечен EURIBOR, който се преизчислява и променя съгласно предвиденото в Общите условия и в клаузите по договорите за кредит - четири пъти в годината - на съответната дата на дължимо плащане през месеците март, юни, септември и декември.

Считано от декември 2023 г. приложимата стойност на пазарния индекс 3-месечен EURIBOR е 3,962.

Информация за приложимите стойности на EURIBOR е достъпна и бихте могли да откриете на интернет страниците на Bloomberg и електронните страници на Европейския институт за парични пазари /www.emmi-benchmarks.eu/, както и на www.Euribor-rates.eu.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster