Одобрени са първите три кредита по програмата на “ББР Микрофинансиране“ и Фонд на фондовете за социални предприемачи и стартъпи

21.12.2021 Одобрени са първите три кредита по програмата на “ББР Микрофинансиране“ и Фонд на фондовете за социални предприемачи и стартъпи

Общата сума на одобрените до момента заеми по програма „Ново начало“ е 133 000 лв.

Първите компании, които ще се възползват от новия кредитен продукт в портфолиото на Групата на Българската банка за развитие, вече са одобрени. “ББР Микрофинансиране“ даде зелена светлина за подкрепа на три стартиращи компании по програмата си за финансиране на социални и новосъздадени предприятия. Те работят в областта на търговията с хранителни продукти, вноса на бебешки и детски стоки и организирането на фестивали, а общата сума на одобрените кредити е 133 000 лв. Очаква се договорите да бъдат финализирани до края на годината.

Програма „Ново начало“ се изпълнява от “ББР Микрофинансиране“ в партньорство с Фонд на фондовете, след като двете институции подписаха гаранционно споразумение за прилагане на портфейлна гаранция с таван на загубите за микрофинансиране. От нея могат да се възползват стартиращи предприятия, включително с предприемачи от определени уязвими групи – лица с увреждания, безработни повече от шест месеца и младежи до 29-годишна възраст. Във фокуса на кредитния продукт попадат също социалните предприятия, т.нар. „бизнеси с мисия“.

По програмата “ББР Микрофинансиране“ отпуска инвестиционни и/или оборотни кредити до 50 000 евро (97 791 лв.) при облекчени условия, с възможност за дълъг гратисен период и с 25% по-ниски лихвени проценти спрямо стандартните условия на финансовата институция. Предоставеният от Фонд на фондовете ресурс за гаранции по програмата е 1 млн. лв., а обемът на кредитите за крайни получатели се очаква да достигне 5 млн. лв.

Финансовият инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране“, предлаган от Фонд на фондовете, се изпълнява със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. Той ще се изпълнява наред с действащите и в момента финансови инструменти за микрокредити, които се реализират на пазара от „Първа инвестиционна банка“ АД, „Микрофонд“ АД, „Сискредит“ АД и „УниКредит Булбанк“ АД.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster