search-icon

Кредит "Ново начало"

В партньорство с Фонд на фондовете

Повече за програмата

ББР Микрофинансиране представя нова програма за подкрепа на малки, средни, стартиращи и социални предприятия. Тя се изпълнява в партньорство с Фонд на фондовете и цели насърчаване на предприемачеството сред уязвимите групи. Програмата ще даде възможност на компаниите да ползват кредитен ресурс при облекчени условия и лихви, 25% по-ниски спрямо стандартните за финансовата институция. Ресурсът е по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020" (ОПРЧР), съфинансирана със средства от Европейския социален фонд.

Кредити до 50 000 евро

Срок на погасяване до 5 години

25% по-ниски лихви

5 млн. лева обем на програмата

Цели на финансирането

Програмата цели подобряване на достъпа до финансиране на социални предприятия, фирми и самонаети лица, чиито собственици са представители на уязвими групи - безработни, младежи, хора с увреждания (т.нар. бизнеси с мисия).

Чрез нея могат да се придобиват материални активи за развитие или разширяване на дейността на предприятията, както и средства за оборотни разходи и други разходи, свързани със стопанската дейност.

Новият продукт на ББР Микрофинансиране е създаден за този специфичен сегмент в икономиката на страната, който обикновено остава извън полезрението на търговските банки и общите мерки и програми.

За повече информация: +359 2 930 6247

Средствата по финансов инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране" се предоставят благодарение на финансовата подкрепа, осигурена от „Фонд на фондовете" в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 (ОПРЧР) 2014-2020, съфинансирана със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

                    

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси