Уведомление за промяна на лихвен процент

07.10.2022 Уведомление за промяна на лихвен процент

ББР Микрофинансиране уведомява своите клиенти, че на основание чл.35 от Закона за Българската народна банка БНБ обяви, считано от 1 октомври 2022 г., основен лихвен процент (ОЛП или проста годишна лихва) в размер на 0,49 на сто. Промяната на ОЛП се отразява директно в повишаване на законната лихва определена с Постановление № 100 от 29.05.2012 на Министерски съвет.

Напомняме, че съгласно утвърдената Методика, която „ББР МИКРОФИНАНСИРАНЕ“ ЕАД прилага, средният годишен лихвен процент по кредити се влияе от пазарния индекс 3-месечен EURIBOR, който се преизчислява и променя съгласно предвиденото в Общите условия и в клаузите по договорите за кредит - четири пъти в годината - на съответната дата на дължимо плащане през месеците март, юни, септември и декември.

Считано от септември 2022 г. приложимата стойност на пазарния индекс 3-месечен EURIBOR е 0,763.

Информация за приложимите стойности на EURIBOR е достъпна и бихте могли да откриете на интернет страниците на Bloomberg и електронните страници на Европейския институт за парични пазари /www.emmi-benchmarks.eu/, както и на www.Euribor-rates.eu.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster