Как се погасява кредитът?

С намаляващи месечни вноски (равни по главница).
С анюитетни месечни вноски.
Възможност за определяне и на гъвкав погасителен план, съобразен със сезонния характер на бизнеса.
Мостови кредит за оборотни или инвестиционни средства: кредитът се издължава с всяко постъпление на субсидията (гранта) по сметката на кредитополучателя, съгласно сключения договор.
Кредитополучателят се задължава да погасява кредита със сумата от постъпилата субсидия по сметката му. След погасяване на кредита с одобрeната субсидия (грант) и след подадена молба от клиента, ББР Микрофинансиране може да намали крайния срок за погасяване на кредита.
В случай, че не постъпят средства от субсидията или са недостатъчни за пълното погасяване, може да се договори издължаване на кредита по погасителен план, при предоставяне на друго приемливо за ББР Микрофинансиране обезпечение.
Кредитна линия – с всяко постъпление по сметка на кредитополучателя или на крайна падежна дата, с възможност да бъде продължен срокът на кредита през следваща година с решение на компетентен орган.
 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster