Какъв е размерът на лихвата и как се изчислява тя?

Размерът на лихвата се изчислява в зависимост от оценката на дружеството за риска на проекта. Предлаганите продукти са с променлив лихвен процент, базирани на лихвена база (тримесечен EURIBOR) + лихвена надбавка за риск.
 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster