Какви видове кредити предоставя ББР Микрофинансиране и какви са предимствата?

ББР Микрофинансиране предоставя краткосрочни, средносрочни и дългосрочни кредити, със срокове на погасяване, съответно до една, до три и над три години. Дружеството предлага кредити за оборотни средства и инвестиционни.

Кредитите са с изгодни лихви и се отпускат в кратки срокове при условия, индивидуално договорени с клиентите.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster