Процедура за приемане и обработка на жалби

Процедура за приемане и обработка на жалби

Настоящата процедура регламентира реда за приемане и обработка на постъпили в ББР Микрофинансиране жалби, препоръки, предложения и оплаквания. Основна цел е подобряване на качеството на клиентското обслужване и на предлаганите продукти и услуги чрез изграждане на взаимно доверие между Дружеството, неговите клиенти и/или други засегнати лица и субекти.

Пълния текст на документа изтеглете от тук

Електронно подаване жалба

В случай на необходимост, можете да подадете жалба чрез електронната ни форма.

apply credit image
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster