search-icon

Процедура за приемане и обработка на жалби

Настоящата процедура регламентира реда за приемане и обработка на постъпили в ББР Микрофинансиране жалби, препоръки, предложения и оплаквания. Основна цел е подобряване на качеството на клиентското обслужване и на предлаганите продукти и услуги чрез изграждане на взаимно доверие между Дружеството, неговите клиенти и/или други засегнати лица и субекти.

Пълния текст на документа изтеглете от тук

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster